Inteluck

การขนส่งทางบก

ประสิทธิภาพ ความปลอดภัยและความสม่ำเสมอเป็นหัวใจสำคัญในการให้บริการขนส่งทางบกซึ่งเป็นเหตุผลที่เราภาคภูมิใจ บริการของ Inteluck สร้างมูลค่าเพิ่มในด้านต่อไปนี้
บริการของเรา

บริการขนส่งทางบก

ความเชี่ยวชาญของเราคือการขนส่งทางบกรวมถึงยานพาหนะธุรกิจ LTL และการขนส่งระหว่างเกาะ (การจัดส่งแบบถึงบ้านท่าน)

การขนส่งแบบบรรทุกเต็ม(FTL)

เราสามารถเสนอรถบรรทุกได้ทุกประเภท ตั้งแต่รถบรรทุกปิดรถบรรทุกแบบเปิดไปจนถึงรถพ่วง การจัดส่งสินค้าจำนวนมากของคุณจะจัดส่งโดยใช้รถบรรทุกพิเศษ ความเร็วในการจัดส่งของรถทั้งคันไปยังปลายทางเร็วขึ้นการขนถ่ายลดลงและสินค้าปลอดภัย และเราสามารถจัดส่งโดยเร็วที่สุดตามเวลาความสะดวกของคุณ

การขนส่งแบบบรรทุกไม่เต็ม(LTL)

นอกจากการขนส่งสินค้าจำนวนมากแล้วเรายังมีบริการจัดส่งแบบ LTL ซึ่งคุ้มค่าและเหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือการขนส่งขนาดเล็ก LTLจะต้องจ่ายเฉพาะส่วนที่ใช้หรือส่วนที่ครอบครองของการจัดส่งเท่านั้น เราจะใช้ Big Data มารับผิดชอบในการวิเคราะห์เส้นทางและแบ่งปันกับผู้ขนส่งที่อาจส่งมอบ สามารถซื้อขายได้ง่ายและเร็วขึ้น!

การขนส่งระหว่างเกาะ

เรามีเครือข่ายที่กว้างขวางเพื่อให้บริการโซลูชั่นการขนส่งระหว่างเกาะ ขณะนี้สามารถเข้าถึงสถานที่ที่อยู่ไกลออกไปได้ผ่านบริการนี้ การจัดการเอกสารและอื่นๆที่เหมาะสมจะได้รับการจัดการตามความต้องการ เนื่องจากเราให้บริการจัดส่งแบบ door-to-door ขอบเขตของการจัดส่งทั่วประเทศอาจขยายออกไปเช่นกัน

ข้อมูลโดยย่อ

ที่นี่เพื่อช่วยให้ธุรกิจของคุณต้องการ

ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับปัญหาในการจัดส่ง เราจะสนับสนุนด้านขนส่งทั้งหมด คุณมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจของคุณได้เลย